Remontet e OST në /stacionin Koplik, në datat 23-24 mars, pa energji disa zona

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë punime në nstacionin Koplik, në datat 23-24 mars nga ora 09:00-16:00, do të ketë mungesë energjie në këto zona:
03/2017 nga ora 09:00’ deri ne oren 16:00’.
Bashkia Shkodër (Lagjen:Kiras), ndërmarrja e Pularise “Elvis”, Bashkia Koplik, Koplik i Sipërm, Reç, Dedaj, Zagore, Kçare, Omaraj, Palvare, Demiraj, Gjorm, Dobroshë, Jubicë, Kalldrun, Kamicë, Poliqan, Sterbeq, Gril, Boriç i madh, Boriç i vogël, Gruemirë, Rrash-Kullaj, Vorfe, Linaj, Lepurosh, Kokpapaj, Bajzë, Mukset,
Gradec, Rushaj, Kosan, Pjetershan, Stac jashtem, një lagje e stacionit, Vukpalaj, Rrapsh, Tamarë, Selcë, Vermosh, Vukel.