Remontet e OST, pa energji disa zona në Elbasan

Me kërkesë të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë, OST, në n/stacionin e Elbasanit 220 kV, do të kryhen punime të planifikuara në datën 4 gusht, nga ora 09:00-13:00.

Gjatë këtij intervali kohor do të mungojë energjia në këto zona në Elbasan: Lagjia “Skënderbej”, Komuna Shushicë, pompa Hajdaran, ish Komunat Shirgjan, Bujqës, Bradashesh, Mobileri, Çimento,

Asfalt-Nyje Betoni, Ish Komuna Funar.