Remontet e OST, pa energji disa zona në Përmet

Nisur nga kërkesa e ardhur nga OST-ja në kuadrin e punimeve për realizimin e projektit të linjës Memaliaj – Këlcyrë, për efekte sigurie në punë OSHEE do të bëjë stakim të energjisë në rrethin Përmet më data 07.05.2015 nga ora 13.00 deri në orën 16.00 nuk do të furnizohen me energji  elektrike.

Përkatesisht bashkia Këlcyrë , komunat: Sukë , Ballaban , Dishnice si dhe subjektet private: Fabrika e tullave, “Albanera “, Impjanti i ujit “Trebeshina”, Fabrika e asfaltit dhe   lokalet në grykë të Këlcyrës.