Remontet e planifikuara në datat 07-11 gusht, disa zona në juglindje pa energji

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të punimeve të planifikuara në rajonin e juglindjes, do të ketë kufizime të energjisë në intervalin kohor 09:00-13:00.
Punime në nstacionin Kucovë, zonat pa energji në Berat: Spitali Kucovë, Lagjet: Tafil Skendo,
“11 Shkurti”, “Llukan Prifti”, Kinemaja, Teci, Komuna Kozarë, Fshatrat: Avaleas, Zdravë, Fier-Mimar, Salc Kozarë, Ferras, Komuna Perondi, Bashkia Kucovë, Lagjia “1 Maji”, Ujësjellësi Berat-Kuçovë, Policia Kucovë, Lagjet: “Llukan Prifti”, Teknikumi, Blloku.

10 gusht, ora 09:00-13:00
Stakim dhe tokëzim të Celësit 35kV të Linjës L30-
6/1 Kucovë-Ciflik
Zonat pa energji: Komuna Poshnjë, Fshatrat: Goricë, Syzes, Malas-Grop, Banaj, Gajd, Sheq, Sheq-Gajd, Vokopol, Skrevan, Lagjet: Qylet, Pëllumbas, Qamic, Gllavanjakët,
Protoduaret, Kumarakët, Qatot, Goric, Poshnje vogël, Poshnjë e madhe, Manastir, Cobot, Sinjaret, Guraj, Dervishet, Sulaj, Xhelo, Ndërmarrja e Ujrave Kucovë, Fshati Guri Bardhë.