Remonti i OST, kufizime energjie në disa zona në Shkodër

foto

Me kërkesë të Operatorit të Sistemit të Transmetimit, OST, i cili do të kryejë punime për zëvendësimin e transformatorit të rrymës 35kv të linjes L30-55/1, Koplik220Kv-Koplik35Kv në N/stacionin Koplik 220, OSHEE do të stakojë energjinë në n.stacionin Koplik në datën 19 korrik,nga ora 09:00-14:00.

Gjate kësaj kohe mbeten pa energji n/stacionet : Koplik 35/6kv, Bajzë, Vukpalaj, si dhe kabinat 35/0,4 Petërshan, Visi dhe Hot.

Zonat pa energji në rajonin Shkodër: Bashkia Koplik, Fshatrat: Koplik i Sipërm, Reç, Dedaj, Zagorë, Kçarë, Omaraj, Palvarë, Demiraj, Gjorm, Dobroshë, Jubicë, Kalldrun, Kamicë, Poliqan, Stërbeq, Bajzë, Mukset, Gradec, Rushaj, Kosan, Pjetërshan, stacioni i jashtëm dhe një lagje e stacionit, Vukpalaj, Rrapsh, Tamarë, Selcë, Vermosh, Vukël.