Remonti i OST në linjat 220kV Vau Dejës – Tiranë, 26 prill kufizime energjie në disa zona në Lezhë

Si pasojë e punimeve të OST në linjat 220kV Vau Dejës – Tiranë, më 26 prill, nga ora 08:00 deri në 16:00, do të mbeten pa energji zonat si më poshtë
Rrethi Lezhë / Lagjia Skenderbeg, lagjia Frutore, Qytet Lezhë (pjesërisht), Grykezeze, Sheher, Malsi, Grykë Manati, Merqi, Rraboshte, Piraj, Kallmet, Blinisht, Fishte, Troshan, Krajn, Zejmen, Tresh, Manati, Markatomaj, Pllane, Berzane dhe Koder Mulliri