Remonti i OST në linjën 110kV L110-25/1 Bulqizë– Hec Gjoricë, linjën 110kV L110-25/2 Hec Gjoricë- Vojnik dhe linjën 220kV L220-9/1b Burrel – Peshqesh, 5 qershor kufizime energjie në disa zona

Njoftim i OST për abonentët #Peshkopi

Stakim, 5 qershor

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në linjën

110kV L110-25/1 Bulqizë– Hec Gjoricë, dhe linjën

110kV L110-25/2 Hec Gjoricë- Vojnik, dhe linjën

220kV L220-9/1b Burrel – Peshqesh, në datën 5 qershor gjatë intervalit kohor 08:00-16:00, do të stakohet energjia në këto zona në Peshkopi

Zall Strikçan, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomericë, Okshtun, Trebisht, Gollobordë, Gjoricë, Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Zogaj, Zerqan, Ostren