Remonti i OST në linjën 110kV Sharre– Rrazhbull, 16 shtator kufizime energjie në disa zona në Tiranë

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në linjën  110kV Sharre– Rrazhbull, në datën 16 shtator gjatë intervalit kohor 09:00-15:00 do të stakohet energjia në këto zona në Tiranë

 Kasallë, Vishaj, Damjan, Prush