Remonti i OST në ndërtimin e linjës Kuçovë – Kajan, 18 mars pa energji disa zona

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë punime për ndërtimin e linjës Kuçovë – Kajan, në datën 18 mars gjatë intervalit kohor 08:00-16:30 do të stakohet energjia në këto zona në Kuçovë;

Lagjia “Tafil Skëndo”, Uzina Mekanike e Naftës