Remonti i OST në NST Kuçovë, në datat 18-19 maj kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të planifikuar nga OST në NST Kuçovë, në datat 18-19 maj gjatë intervalit kohor 10:00-14:00 do të stakohet energjia në këto zona në Kuçovë

18 maj/Ish Komuna Perondi, Komuna Poshnje, Komuna Kozarë Fshatrat: Gegë dhe Avaleas, Lagjia “Ferma Partizani”

19 maj/ Komuna Poshnje, Ferma Partizani, Arrëz, Ciflik, Kozarë, Dhanet, Tafallarët, Tolanjakët,pjesërisht bashkia Kuçovë, Lagjia “Tafi Skëndo”