Remont në NST Përmet, 29 tetor kufizime energjie në disa zona

Njoftimi për abonentët Përmet

Stakim, data 29 Tetor

Për shkak të remontit të parashikuar në zbarrat 110kV në NST Përmet, ku do të fuqizohet me transformatorin e ri nga 5.6MVA në 10MVA 110/10kV, më 29 tetor gjatë intervalit kohor 08:00-14:00 do të stakohet energjia në këto zona në Përmet.

Pjesërisht: Qyteti Përmet, Qilarisht, Leshicë, Badlonjë, Gjinkar, Petran, Bënjë, Gostivisht, Ogren, Frashër, Zavalan, Lipivan, Trepozisht, Ogdunan, Delvinë, Kaludh, Tabor, Strëmbec, Pëllumbar, Iljarë, Kanikol, Dracovë, Zhepë, Carshovë, Biovizhdë, Psilloterë, Vllah, Treurat, Bodar, Tremisht, Lupckë, Gosnisht, Kosovë, Kutal, Zleushë, Bual, Kosinë, Rapckë, Piskovë, Mucenjtë, Alipostivan, Raba, Bejkollarë, Odrican, Pagri, Borockë