Remonti në disa fidera të nst Valias, 19 qershor disa zona pa energji

Për shkak të punimeve të planifikuara në disa fidera të nst Valias, në datën 19 qershor, gjatë intervalit kohor 09:00-13:00, do të ketë kufizime energjie në këto zona:
Valias, Bathore, Frutikultura, Reparti Ushtarak