Shtyhet afati i pagesës me këste deri më 31 Dhjetor 2017

Me propozim të OSHEE, Këshilli Mbikqyrës miratoi shtyrjen e afatit për skemat lehtësuese të pagesës me këste për abonentët familjarë dhe jo-familjarë.

Klikoni këtu për materialin e plotë