Stakim dt. 5 Mars, Dibër

Stakim, 5 Mars
Për shkak të remontit të parashikuar në NST Fushë Aliaj, në datën 5 mars do të stakohet energjia në këto zona në Dibër

09:00-11:00
Arras, Fushë Çidhen, Lazrej, Mustafë, Fushë Aliaj,
Rrethas, Sina e Poshtme, Sina e Sipërme

11:00-13:00
Bllicë, Kullas, Radomirë, Sllovë, Shumbat (Zona Peshkopi); Kalisi, Bushtrica, Caja (Z. Kuksit)