Stakim energjie për qëllime testimi në NST Batër, 60 minuta pa energji disa subjekte biznesi në Bulqizë

Për shkak të stakimit për qëllime testkimi në rrjetin shpërndarës 35kV,

të subjektit “Hec Plepi” me pike lidhje me rrjetin, në Zbarrat 35kV të NST Batër, në datën 10 maj gjatë intervalit kohor 12:30-13:30 do të mbeten pa energji

Fabrika e pasurimit Bater, Miniera Karap Lika