113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen dhjetë elektriçistë Sektori i Faturimit në Njësinë Shkoder, me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin