113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen 10 Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike), në Fier me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin