113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen katër elektriçistë Sektori Teknik/Mirëmbajtje në Njësinë Lezhe, me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin