Avari në n/stacionin e Patosit, pa energji disa komuna në Fier e Berat

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë elektrike, OSHEE, njofton për avarinë që ka ndodhur në linjën L 30-9 Fier 220 kV- ku për pasojë kanë mbetur pa energji n/Stacionet Patos; Matkë,Pobrat.

Si pasojë ka kufizim të energjisë në zonat Bashkia Patos , Bashkia Roskovec ; Komuna’’Zharës’’; Komuna ‘’Rruzhdie’’; Komuna ‘’Portes ‘’ (nje pjese); Komuna’’Kurjan’’; Komuna’’Strume’’

Subjektet private ‘’ Fabrika e kepuceve’’; fidrat e Naftes, në rrethin e Fierit.

Ndërsa në rrethin e Beratit, kanë mungesë të energjisë Zona pa energji ne rethin Berat / Komuna ‘’Çukallate’’ ; Komuna ;Kutalli’’