Avari në n/stacionin e Patosit, pa energji disa komuna

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike bën me dije se si pasojë e avarisë së ndodhur në n/stacionin e Patosit do të ketë mungesë të energjisë në /Stacionet Patos; Matke,Pobrat.

Si pasojë do të mungojë energjia në bashkinë Patos , bashkia Roskovec ; Komuna’’Zharës’’; Komuna ‘’Rruzhdie’’; Komuna ‘’Portes ‘’ (një pjesë);

Gjithashtu, pa energji do të jetë komuna ’’Kurjan’’; Komuna’ ’Strumë’’

Si dhe subjektet private ‘’ Fabrika e kepucëve’’; fidrat e Naftës.

Pa energji do të jetë dhe Komuna ‘’Çukallatë’’ ; Komuna ;;Kutalli’’ në rrethin e Beratit.

Brigada e avarisë është në terren për eleminimin e defektit.