Avari në n/stacionin e Pogradecit, pa energji disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton për një avari në n/stacionin e Pogradecit në datën 22 maj, nga ora 09.30-11.00.

Për pasojë është ndërprerë furnizimi me energji elektrike në spitalin e Pogradecit, lagjen 3 dhe lagjen 5 pjesërisht si dhe në komunën Buçimas.