Avari në n/stacionin Peshkopi, kufizim energjie në disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike bën me dije se për shkak të avarisë do të stakojë energjinë elektrike në n/stacionin Peshkopi ora 08:45 deri në orën 10:15.

Për pasojë do të mungojë energjia në Bashkinë Peshkopi; Komuna ‘’Maqellarë’’ ; Komuna’’Melan ‘’ ; Komuna ‘’Tomin’’ ; Komuna ‘’Kastriot’’ ; Komuna ‘’ Muhur’’ ; Komuna ‘’Luzni ‘’ ; Komuna ‘’ Sllove’’; Komuna ‘’Fush Alie’’; Komuna ‘’Zall Dardhe’’ ; Komuna ‘’ Reç’’ ; Komuna ‘’Lure’’ ; Komuna ‘’Kala e Dodes’’; fshatrat e Kukesit (Arez ; Kalis; Bushtric )

Si dhe në Hecet Lokale : Heci ‘’ Selishtë’’ ; Heci ‘’Aras’’; Heci ‘’Muhur’’