EMERGJENCA COVID-19/ FALJA E KAMATËS, LEXIMI I MATËSIT DHE PAGESA E FATURËS, KREU I OSHEE SQARON ABONENTËT

KAMATA

I ftuar sonte në emisionin “Opinion”, Administratori i OSHEE-së Adrian Çela deklaroi se nga vendimi për faljen e kamatëvonesave përfitojnë në total 227,568 abonentë, prej të cilëve 205,228 janë familjarë dhe 22,340 konsumator biznese të vogla. Shuma totale e falur e kamatvonesave arrin në 15,8 miliard lek ose mbi 135 milion USD.

Sipas Çelës, e rëndësishme është që qytetarët të kuptojnë që “aministia” në këtë rast përfshin vetëm vlerën e kamatëvonesës që abonenti ka në sistem deri në 31 Dhjetor 2019 dhe jo vlerën e kamatëvonesës që një abonent mund të ketë gjeneruar gjatë 3 muajve të fundit. Nëse abonenti nuk e paguan faturën aktuale mujore brenda afatit ai nuk i shpëton dot kamatëvonesës.

“Kusht që ata të përfitojnë faljen e kamatës është që të kenë një aktmarrëveshje valide me OSHEE-në. Ata që nuk e kanë një të tillë por kanë detyrime të vjetra, gjithashtu duhet të nënshkruajnë brenda Qershorit një aktmarrëveshje për të përfituar faljen e kamatës. Që nga dita e hënë, të gjithë ata abonentë që e kanë patur këstin e pagesës së aktmarrëveshjes pas datës 14 duhet të paraqiten në zyrat e OSHEE për të bërë riskedulimin e saj dhe reflektimin e faljes së kamatës”, theksoi Çela.

Për të mundësuar këtë falje dhe për ta regjistruar qytetarin në sistem, sqaroi Administratori i OSHEE, ne kemi punuar me të gjitha kapacitetet të vëmë në punë sistemin online vetëm për këtë rubrikë. Sistemi është testuar këto ditë me specialistet më të mirë dhe është gati të regjistrojë ata që lidhin akt-marëveshjen.

“Unë ju falenderoj veçanërisht që na krijoni mundësinë që përmes emisionit tuaj Opinion i cili ndiqet gjërësisht t’i njoftojmë qytetarët për këtë mundësi. Ka ndodhur shumë shpesh që nuk është përfituar nga uljet apo amnistitë sepse njerëzit mendojnë se këto aktivizohen automatikisht. Kjo nuk ndodh, ndaj ky informim i qartë ka shumë vlerë. Ai që e ka një aktmarrëveshje duhet të paraqitet menjëherë dhe brenda Prillit të kryejë riskedulimin e saj me faljen e kamatës të reflektuar. Ai që ka një borxh të akumuluar por nuk ka një aktmarrëveshje duhet të paraqitet brenda Qershorit të nënshkruajë atë dhe të përfitojë njësoj nga falja e kamatës”, nënvizoi Çela.

Nga dita e Hënë, secili prej këtyre përfituesve ka mundësinë që të paraqitet në sportelet e OSHEE dhe të sanksionojë hyrjen në fuqi të faljes së vlerës së kamatës së krijuar deri më 31 Dhjetor 2019.

LEXIMI I MATËSIT

Në lidhje me shqetësimet e qytetarëve që në këto kushte izolimi mund të ketë faturim jo të drejtë të energjisë për familjarët dhe bizneset apo siç është pretenduar faturim aforfe, Çela dha për publikun rastet e faturave reale të bizneseve dhe të familjarëve.

“Pretendimet për faturim aforfe janë plotësisht të pavërteta. Teknikisht, faturimi aforfe përdorej kur abonenti nuk kishte një matës të instaluar. Prej vitesh ne e kemi zhdukur faturimin aforfe pasi kemi pajisur të gjithë abonentët me matësa”, sqaroi Çela.

Sipas tij, për shkak të situatës së krijuar dhe kufizimit të lëvizjes, punonjësit e OSHEE janë përballur me pamundësinë për të kryer leximin e matësit për të gjithë abonentët. Muajin e fundit është kryer leximi për mbi 66% të abonentëve ndërsa pjesa tjetër bazuar mbi vendimin e ERE janë faturuar me vlerë reference të konsumit.

Çdo abonent e ka të thjeshtë të verifikojë se si është faturuar. Mjafton që ai të shohë faturën, nëse sasia e kilovatëve është shënuar tek ‘energji e matur’ do të thotë që matësi është lexuar dhe fotografuar nga OSHEE. Nëse sasia e kilovatëve është shënuar tek ‘energji vlerë referuese’ ai është faturuar me të njëjtën vlerë të paguar në Mars 2019.

“Konsumatorët shërbime, biznese që nuk do mund tu kryhet leximi do të faturohen me gjysmën e vlerës së paguar prej tyre në Mars 2019, çka përkon me ditët që kanë qenë në aktivitet gjatë muajit që sapo mbyllëm”, u shpreh Çela.

Marrë në konsideratë faktin se qytetarët janë në kushtet e karantinës, të ngujuar 24 orë në shtëpi, konsumi i tyre real për Mars 2020 është shumë më i lartë se sa ai i Mars 2019 çka bën që aplikimi i vlerës së referencës ti bëjë të paguajnë më pak se sa kanë konsumuar në këtë muaj.

“Për këto raste të aplikimit të vlerës së referencës, në leximin e muajit pasaardhës bëhet balancimi, pra sistemimi i faturës. Ky proces do të kryhet automatikisht nga vet OSHEE, pa patur nevojë për një kërkesë/ankesë nga abonentët. Në çdo rast, abonenti paguan vetëm për atë energji që e ka të regjistruar në sistemin e tij të matjes dhe asgjë më tepër”, tha Çela.

Shembulli i parë ilustrues i dhënë nga Çela ishte ai i një abonenti të cilit i është lexuar dhe fotografuar normalisht matësi. Si ky rast është kryer faturimi plotësisht i saktë për 66% të abonentëve. “Duke qenë se qytetari ka qenë 24 orë në shtëpi, natyrisht që ai ka konsumuar më shumë energji. Përshembull, abonenti familjar me inicialet H.S. nga Gjirokastra me numër kontrate 034275 ka konsumuar 596 kilovat. Matësi është fotografuar dhe shuma që ai duhet të paguajë është 7,008 lekë. Një vit më parë, në Mars 2019 ai ka paguar 3,759 lekë sepse ka shpenzuar vetëm 321 kilovat”, nënvizoi Çela ndërsa bëri thirrje që qytetarët të përpiqen të reduktojnë konsumin në kushtet e izolimit.

Shembulli i dytë ilustrues ishte ai i faturimit me vlerë reference të një biznesi në pamundësi për të kryer leximin e matësit në terren. “Abonenti biznes me numër kontrate 050778 në Pogradec. Ky subjekt ka qenë në ushtrim aktiviteti vetëm dy javë ndaj ai faturohet me vlerë reference gjysmën e konsumit të realizuar në Marsin e vitit 2019. Konkretisht, një vit më parë, në të njëjtin muaj ai ka konsumuar 12320 kilovat dhe fatura ishte 207,076 lekë. Faturimi për Mars 2020 për këtë subjekt është me 6160 kilovat dhe fatura ka shumën 103,588 lekë”, theksoi Çela.

Shembulli i tretë ilustrues ai i faturimit me vlerë reference të një abonenti familjar. “Kemi qytetarin me inicialet P.F. banues në Berat me numër kontrate 02961. Në pamundësi leximi të matësit ai është faturuar me të njëjtën vlerë të konsumuar prej tij në Mars 2019. Një vit më parë për të njëjtën periudhë ai ka paguar për 579 kilovat shumën 6,700 lekë. Aktualisht ai është faturuar për Mars 2020 me po 579 kilovat dhe po me 6,700 lekë”, sqaroi Çela.

Çela theksoi që s’duhet t’i lëmë vend asnjë spekulimi panikues pasi OSHEE garanton faturimin korrekt të abonentëve dhe në asnjë rast ata nuk do të paguajnë asnjë kilovat më shumë se sa kanë shpenzuar.

Sipas tij, OSHEE po sakrifikon edhe pagat e disa punonjësve të saj që të mbajë peshën e rëndë të situatës.

PAGESA E FATURËS

Pasi ju përgjigj shqetësimeve të qytetarëve të përcjella në emisionin “Opinion” të gazetarit Fevziu, Çela qartësoi edhe pikëpyetjet mbi rrezikun e furnizmit me energji.

“Çdo konsumator i energjisë elektrike, familjar apo biznes, duhet të paguajë rregullisht dhe brenda afatit faturën e konsumit mujor. Kjo është e vetmja mënyrë se si Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike mund të garantojë qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë e furnizimit me energji”, u shpreh Çela.

Falë rikthimit të ligjshmërisë në konsumin e energjisë elektrike, theksoi Çela, OSHEE ka mundur që të përballojë edhe situata të tejzgjatura të mungesës së prodhimit nga Kaskada e Drinit dhe mbulimit me energji të shtrenjtë importi. E gjitha kjo pa rënduar në Buxhetin e Shtetit.

“Sot kemi 52% më pak defekte në rrjet dhe koha e riparimit të tij është ulur gjithashtu me 27% duke e bërë reagimin më të shpejtë”, tha Çela.

Ai këmbënguli se OSHEE është e vendosur të bëjë gjithçka për të garantuar furnizimin të qëndrueshëm me energji dhe shërbim sa më korrekt ndaj qytetarëve.

“Nëse ka mundësi 1 në 1 milion për energji, ajo energji do të shkojë në shtëpitë e shqiptarëve.
Nga ana tjetër, ju gazetarët jeni të rëndësishëm sepse bëni të mundur të përfshini qytetarët në këtë bashkëveprim të domosdoshëm. Pa korrektesën e tyre minimale ne nuk ekzistojmë dot të tillë”, nënvizoi Administratori i OSHEE.