Erërat e forta shkaktojnë avari, pa energji disa zona në Fushë-Krujë

Operatori i shpërndarjes së energjisë, OSHEE, njofton se si pasojë e erërave shumë të forta, Fidrat dalëse 6kV) të N/Stacionit Fushe Krujë janë dëmtuar e për pasojë ka mungesë energjie në Fidri 2 ;Fidri 12; Fidri 20 dhe Fidri 4 Krujë që mbulon me energji: Bashkinë e qytetit të Fushë Krujës, Policisë; Qendra Fushe Krujë; si dhe fshatrat : Ashtan,Ura Gjolës,Fshat-Fushë-Krujë,Aramenas,Kodra e Qeleve; Si dhe Pompat e Ujësjellësit Durrës.

Zona pa energji janë dhe Lagja ‘’Gëzim Zeneli’’; ‘’Hoxha’’; ‘’Abazaj’’ dhe Malësia Krujë.