Njoftim i OST per Kurbinin dhe Lezhën

Për shkak të punimeve të OST në linjën110kV L110 – 36 Lac 1 – Fush Kuqe, në datën 11 mars gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia elektrike në këto zona në Kurbin: Fushë Kuqe Qendër, Kisha- Gurrëz, Patok
Zonat pa energji në Lezhë: Rrilë, Gryk Lumi (Kom. Shenkoll), Barbulloje, Gajush, Shënkoll, Tale