OSHEE, shpallen vendet vakante në 11 drejtori, prezantohet platforma online e Punësimit

featured vendet vakante
Administratori i OSHEE-së, z.Adrian Çela, ka deklaruar të hapur garën për kreun e 11 drejtorive rajonale në vend.
Duke folur për mediat, z.Çela u shpreh se sfida e kompanisë është shndërrimi i saj në një korporatë të vërtetë, sipas standardeve bashkëkohore, dhe kjo reformë, e diktuar dhe nga ligji për ndarjen e saj, duhet të prekë edhe burimet njerëzore, që është aseti më i rëndësishëm i çdo institucioni.

Vendet vakante, pozicionet janë: “Drejtor Rajonal” përkatësisht në:

1. Drejtoria Rajonale Tiranë
2. Drejtoria Rajonale Durrës
3. Drejtoria Rajonale Elbasan
4. Drejtoria Rajonale Gjirokastër
5. Drejtoria Rajonale Korçë
6. Drejtoria Rajonale Shkodër
7. Drejtoria Rajonale Fier
8. Drejtoria Rajonale Berat
9. Drejtoria Rajonale Burrel
10. Njësia Kukës
11. Njësia Vlorë

“Është shumë e rëndësishme paraqitja e dokumenteve të kërkuar, si dhe përshkrimi i CV, pasi kanë peshë në vlerësimin e kandidatëve. Afati i i fundit dorëzimit të aplikimeve: 06 Nëntor 2017. Komisioni i vlerësimit përbëhet nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme, përfshi edhe ata akademik të fushës”, deklaroi zj.Blerta Isa, Drejtore e Departamentit të Burimeve Njerëzore.

Pas mbylljes së vitit të tretë të reformës, me rezultate pozitive, administratori i OSHEE, vuri theksin te burimet njerëzore, pjesë e rëndësishme në mirëmenaxhimin e korporatës.

Testimet e para kanë nisur, me elektricistët, si fillim në Tiranë, për tu shtrirë në të gjitha drejtoritë.

Gjithashtu, kreu i OSHEE, z.Adrian Çela, prezantoi risinë novatore: Platforma online e Punësimit!

Aplikimi për punë dhe testimi do të kryhen online, ku si hap i parë është regjistrimi dhe plotësimi i të dhënave të kandidatit, duke dërguar edhe CV, etj.
Të përzgjedhur do të njoftohen përmes emalit, për datën, orën dhe vendin e testimit (me shkrim) online.

Sqarojmë se, çdo konkurrent, i cili ka aplikuar paraprakisht në portalin e punësimit te OSHEE dhe që plotëson kriteret për tu testuar, do të thërritet për testim ne ambientet e OSHEE së bashku me kandidate të tjerë, të cilët kanë aplikuar për te njëjtin pozicion pune.

Rezultati i testimit jepet në çast, si dhe renditja e kandidatëve!

Pozicionet dhe fushat janë të ndryshme, dhe çdokush mund të klikojë:
– Specialist (ekonomist, jurist, burime njerëzore, IT, prokurime, logjistika, Transporti, Shitjesh, Kujdesi ndaj Klientit)
– Teknik të mesëm (elektricist mirëmbajtje, operimi, mbledhje debie, operator n/st, lexues).

Për të interesuarit, klikoni www.oshee.al/punesimi/