Punime në zbarrat 20 kV, nstacioni Kavajë, në datat 30 -31 janar kufizime energjie në disa zona

Për shkak të punimeve në kuadër të planit të remonteve në nstacionin Kavajë, në datat 30-31 janar do të ketë kufizime të energjisë gjatë intervalit kohor 09:00-13:00.
Në datën 30 janar ora 09:00-13:00
Pa energji: Lagjia Mr1, Varrezat, Spitali, Dalje e qytetit,
Shtodher, Kisha, Zona pranë Fabrikës së Letrës, Stadiumi, Elektriku, Fabrika e Qelqit, Gozhda Bulona,
Kompleksi Kalaja, Burgu minoren, Synej, Rrakull, Kallcaket.
Në datën 31 janar, ora 09:00-13:00
Pa energji: Hyrja e qytetit Kavajë, Fabrika e Letrës, 60 Hyrshi, Bashkia, Lagjia “Sharr”, Azili i Pleqve, Rr Tullave, Policia, Lagjia Thartor, Stacioni i Trenit.