Punimet e planifikuara në nst Gorican, 6 korrik kufizime energjie në disa zona në Berat

Për shkak të punimeve të planifikuara në nst Gorican, në datën 6 korrik do të ketë kufizime të energjisë në disa zona në Berat gjatë intervalit kohor 10:00-14:00.
Pa energji do të jenë këto zona në Berat: Zhelizhan,
Mazhaj, Kundje, Toshkëz, Allkaj, Delisufaj, Bicakaj, Komunat Kutalli & Poshnje, Gorican, Malas-Breg, Hing, Ura e Kucit, Sektori-Agim, Vrapenjtë, Gajd,
Lagjet Zekët, Tafallarët, Gogët, Xhahil, Himallarët, Maranjakët, Gorican Pasha, Pompat Ujësjellësi –Lushnja.