Punimet në nstacionin Shkodra 1, pa energji disa lagje qyteti në datat 27-26 tetor

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të punimeve të planifikuara në nstacionin Shkodra 1, në datat 27-28 tetor, nga ora 09:00 deri në orën 10:30 do të ketë kufizime të energjisë elektrike në disa lagje të qytetit Shkodër:

27 tetor ora 09:00-10:30

Pa energji: Bashkia, Lagjet: 3 Heronjtë, Skënderbeg, Bardhaj, Grudë, Guci, Hot i Ri, Ish- Uzina Telave, F.N.SH, drejtoria e policisë, Mes, Drisht, Domen, Prekal, Kir, Rus, Skenderbeg,

Zona Dobraç fshat, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Boriç, Ndermarrja”Adelchi”.


27 tetor, 09:00-17:00

Zona pa energji ne Rrethin Shkodër / Lagjet: 3 Heronjt, Skënderbeg,

Fshatrat: Bardhej, Bleran, Mes, Drisht, Domen, Prekal, Kir.

Në datën 28 tetor, nga ora 11:00-15:00

Pa energji: Bashkia, Lagjet: 3 Heronjtë, Skënderbeg, Bardhej, Grudë, Guci, Hot i Ri, Ish Uzina e Telave, F.N.SH, Drejtoria e policisë, Mes, Drisht, Domen, Prekal, Kir, Rus, Skënderbeg, Zona Dobraç fshat, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Boriç, Ndermarrja”Adelchi”.