Remont i OSHEE në nëstacionin Kajan, 3 maj kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Si pasojë e punimeve të planifikuara në Nst Kajan, në datën 3 maj gjatë intervalit kohor 10:00-14:00 do të kufizohet energjia në këto zona 👇
Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Gjolene, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinez, Dushk, Fierze, Cerrage dhe Cestie.