Remont i OST në linjën 220kV Burrel – Elbasan, 2-3 maj kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Në kuader të investimit te OST për shtrimin e fibrës optike të linjës 220kV Burrel – Elbasan, do të stakohet energjia elektrike në zonat dhe oraret si më 08:00-16:30, Rrethi Elbasan / Funar, Bradashesh, fshatrat Funar, Mollagjesh, Cerrujë, Balez, Bixellej, Krrabaj dhe Prece.