Remont i OST në linjën 110kV L110-16/3 Përrenjas – Librazhd, dhe Linjën 110kV L110-17/1 Përrenjas – Guri Kuq, 11 maj kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në linjën 110kV L110-16/3 Përrenjas – Librazhd, dhe Linjën 110kV L110-17/1 Përrenjas – Guri Kuq, në datën 11 Maj gjatë intervalit kohor 07:00-15:00 do të stakohet energjia në këto zona në Librazhd

Pjesërisht qyteti Librazhd, Proptisht Pogradec, Stravaj fshatrat Dritaj, Prrenjas, Fshat qender, Shqiponje, Strani, Stravaj, Vishok, Skroske, Peshtan, Pishkash, Selishte,Varove, Luqinje, Qukës, Rrajce, Bardhaj, Kotodesh, Rrajce Fushe, Kovanik, Skenderbej, Sutaj, Urake, Pocivalle, Katjel 07:00-10:00

Orenje, Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunje, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurekuqe dhe Xhyrë, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh