Remont i OST në linjën 110kV të re Sallmone (Sukth) – Gjiri i Lalzit, 24 dhe 26-27

Njoftim i OST për abonentët #Durrës

Stakim, 24 dhe 26-27 Prill

Për shkak të remontit të OST në linjën 110kV të re Sallmone (Sukth) – Gjiri i Lalzit, në datat 24 dhe 26-27 prill, do të stakohet energjia në këto zona në Durrës 24 Prill

07:00-12:00/Katund Sukth, Katund i Ri26 prill

14:30-17:30/ Katund Sukth, Katund i Ri

27 prill 08:00-14:00/ Katund Sukth, Katund i Ri