Remont në NST Kalimash i Vjetër, 7-8 maj kufizime energjie në disa zona në Kukës

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Kalimash i Vjetër,në datat 7-8 Maj do të stakohet energjia në këto zona në Kukës

7 Maj

09:00-16:30

8 Maj 15:30-16:30

Pa energji: Fabrike Private e Kromit, Fabrika e pasurimit, Bogjishe, Sektori i Vjeter, Kalimash, Kolsh, Demali, Mamez, Tode, Myc-Mamez, Spahie, Breqan, Qinamake, Suke, Leshniqe, Fushe Are, Alivate,Qinamake, Aliaj, Krapit, Puke, Perroi i Andrres, Kryemadh, Sarac, Shtane, K.Kimet, Simon, Dugagjin, Supec, Shikaj, Petkaj, Dobrush, Shemri, Leproj, Picar, Mgull, Vrish, Sezem, Cam, Piste, Gdheshte, Zahrisht, Pla, Nikoliq, St / Pompa Pla Krume, Vllahen, Bardhej, Helshan, Kostur, Perollaj, Ukperaj, Tropoja: Kam, Zogaj, Kepenek, Xhuxhe, Qarr, Golaj, Qarrë, Letaj, Zgjeç, Pla, Brat , Dobrune, dog.Qafe Prush, Cahan, Kishaj, Mujaj, Pogaj,, Fajze, Brenoge, Vranisht, Sefoll, Metaliaj, Myc-has, Tregtan, Tobel, Lagjet: 1, 2, lagjia informale (kodra Madhe) Peke, Gajrep, Krume