Remont i OST në NST Pogradec, Petrushe, 30-31 janar dhe 3-5 shkurt kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në NST Pogradec, në datat 30-31 janar dhe 3-7 shkurt gjatë intervalit kohor 08:00-16:00, do të stakohet energjia në këto zona në Pogradec

30 janar/Lagjet 1, 2, 3 dhe 5, Buçimas, Lini, “1 Maji”, Vilat

31 janar/Lagjet 3, 5, 1, 2, Çërravë, Gesht, Vërdovë, Rëmenj,

3 shkurt/Lagjet 5, 1, 2, Buçimas,  Tushemisht

4 shkurt/Hudenisht, fabrika Melavisht, Memelisht, Guri Kuq

5 shkurt/Hudenisht, Memelisht, Trebinjë, Velçan, Bishnicë, Pleshisht, Potgozhan

6 shkurt/Lagjet 5, 4, Gorica

7 shkurt/Vreshtaz, Pirg, Podgorie, Nishavec, Petrushe, Çërravë, Dardhas