Remont në 3 nënstacione në Elbasan, 4-7 Nëntor kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët #Elbasan
Stakimet, data 4-7 Nëntor

Për shkak të punimeve në N/St Radio, Banjë dhe Elbasani 5, në datat 4-7 Nëntor do të stakohet energjia, ora 10:00-14:00 nē këto zona në Elbasan

4 Nëntor
Radiostacioni, fshati Shtërmen

5 Nëntor
Banjë e Re, Trunc, Lumas, Selvias, Qafë, Qyrkan, Klos, Dasar, Mollas, Linas, Kamunah, Selit, Shkemb, Topojan, Mucan, Kycyk, Cikallesh, Shilbater, Gurisht dhe Shtërmen

6 Nëntor
Gostimë, fshati Shtëpanjë, lagjja Lengë, fshati Floq, lagjia “Lamçallarët dheBanjë e Vjetër

7 Nëntor
Pusi 1, Unaza 1 dhe Vidhas (Uzina 2)