Remont në NST Fieri 1, 4-6 dhe 8 Nëntor kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët #Fier
Stakim, 4-6 dhe 8 Nëntor

Në vijim të zbatimit të planit të remonteve, në datat 4-6 dhe 8 Nëntor do të kryhen punime në NST Fieri 1 dhe si pasojë, do të stakohet energjia ora 08:00-16:00 në lagjjet

4 Nëntor/”1 Maji”, “11 Janari” dhe “Kryengritje e Fierit”, Qendër

5 Nëntor/Zhupan, Drizë, (Pordez), Zharëz, Verbas, Zhares, Lagjet: Sheqi i Vogël, Seqi i Madh

6 Nëntor/Fiderat e Naftës, Kallmi, Verri, Vajkan, Imshte, Jagodinë, Suk1, Suk 2, Arabaj, Jagodinë, Marinëz, Kuman, Vidhisht, Luar, Qyteti Roskovec (pjesërisht), Zharëz

8 Nëntor/Cakran, Gorishovë