Remont në disa fidera të NST Bilisht dhe NST Korçë, 9-14 maj pa energji disa zona në Korçë

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 9-14 maj do të kryhen punime në disa fidera të NST Bilisht dhe Korçë. Më poshtë oraret e stakimit dhe zonat e prekura nga remontet

9 maj/08:00– 16:00

Pjesërisht: Bashkia Pustec me rrethinat

09:00– 14:00

Pjesërisht: Rruga “Kristaq Grabocka”, Bulevard “Republika”/Korçë

10:00– 15:00

Pjesërisht: Rehovë, Lubonjë

10 maj

09:00– 14:00

Pjesërisht: Osnat, Babjen, zona pranë Varrezave publike

09:00– 13:00

 Hudenisht, Memelisht, Pogradec

09:00– 15:00

Shëngjergj/Bilisht

11 maj

09:00– 15:00

Bashkia Pustec me rrethinat

09:00– 14:00

Pjesërisht: Trebinjë/Pogradec, zona pranë zonës industriale/Korçë, Vërnik/Bilisht

12 maj

09:00– 14:00

 Pjesërisht: Vithkuq/Korçë, Vërdovë/Pogradec, rruga “Kristaq Grabocka”, Bulevard “Republika”/Korçë

09:00– 15:00

Gollobordë/Bilisht

13 maj

09:00– 15:00

Bashkia Pustec me rrethinat, rruga “Kristaq Grabocka”, Bulevard “Republika”/Korçë, Vranisht/Bilisht

09:00– 14:00

Pjesërisht: Sheqeras, Rëmbec, Orman, Drithas,Podgorie/Korçë,

14 maj

09:00– 15:00

Pjesërisht: Rruga “Kristaq Grabocka”, Bulevard “Republika”/Korçë

09:00– 14:00

Pjesërisht: Vreshtaz, Pirg