Remont në disa fidera të NST Memaliaj, 24 mars pa energji disa zona

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 24 mars gjatë intervalit kohor 10;00-12:00 do të kryhen punime në disa fidera të NST Memaliaj.

Pa energji do të mbeten këto zona në Tepelenë;

Canaj, Danaj, Mukaj, Izvor, Goxhaj, Didaj, Gllavë e Madhe, Gllave e Vogël, Rabie, Selckë e madhe, Selckë e Vogël, Komar, Buz, Buz kalemaj, Xhafaj, Dervishaj, Çiçaj, Belikë, Selaj, Sinomataj, Mirica, Ballaxhiaj, Zhapokikë