Remont në linjën 110kV Cerrik – Kajan, 20 dhjetor kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Njoftim për abonentët Elbasan

Stakim, data 20 Dhjetor

Për shkak të punimeve në linjën 110kV Cerrik – Kajan, deri ne orën 14:00 do të stakohet energjia në këto zona në Elbasan

Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinēz, Dushk, Fierze, Burgu Kosove, Cerrage, Cestie