Remont në Linjën 35kV L30 – 9 Tec Fier – Patos, 20 dhjetor kufizime energjie në disa zona në Fier dhe Berat

Njoftim për abonentët Fier dhe Berat

Stakim, data 20 Dhjetor

Për shkak të punimeve në Linjën 35kV L30 – 9 Tec Fier – Patos, deri në orën 15:00 do të stakohet energjia në këto zona në Fier dhe Berat

Fier/Qyteti Ballsh, Usoj, Kalein, Kolac, Greshic, Dukas, Drenov Fush, Pelishov, Lapunec, Ngrancie, Visok, Lofkem, Cycen, Panahor, Ngracan, Riban, Fiir, Metoh,
Aranitas, Velmish, Kurjan, Mbrs, Vlosht, Ngjeqar, Driz, driz Vidhisht, Roskovec, Strum, Fshati Kuqe, Lagjet: “Dukas”, “1 Maji”, “29 Marsi”, Griz Traps, Lagjet: Rerez, banaj, e Re, Drelia, Qineqar, Fiqet, Rozhdie, Patos Fshat, Kasmit, Lalaj, Gjorgoz, Celiku, Marglic, Dukas,
Griz Traps, Ruzhdie, Gjinaqare, Siqeqe, Derenie, Gjorgovi, Lalaj

Kucove / Goricë, Syzes, Malas-Grop, Banaj, Gajd, Sheq, Sheq-Gajd, Vokopol, Skrevan, Lagjet: Qylet, Pellumbas, Qamic, Gllavanjaket, Protoduaret, Kumaraket, Qatot, Goric, Poshnje vogel, Poshnje madhe, Manastir, Cobot, Sinjaret, Guraj, Dervishet, Sulaj, Xhelo, Guri Bardhë

Berat / Kutalli, Drenovice, Samatice, Rerza, Pobrat, Çukalat, Slanice