Remont në linjën 35 kV L30-40/2 Mëzez – Valias, 11 tetor kufizime energjie në disa zona në Tiranë

Për shkak të remontit të OSHEE në linjën 35 kV L30-40/2 Mëzez – Valias, në datën 11 tetor do të stakohet energjia në nst Valias.
Punimet do të kryhen në intervalin kohor 09:00-13:00.
Pa energji do të mbesin këto zona: Bërxull, Domje, Bathore, Breg Lumi, Ujësjellësi Kamëz, Qerekë (pjesërisht), Tapizë, Pompat Tapizë, Laknas (pjesërisht), Pompat e Antibiotikut, Privat/ Alumin, Everest, Valias, Bathore, Frutikultura Kamëz, Bregu i Lumit, Çekrezë, Kasalë, Parafabrikatet Kamëz, Reparti Ushtarak.