Remont në linjën 35kV Fier – Patos dhe NST Plasmas, 28 shtator dhe 1 tetor kufizime energjie në disa zona në Fier

Në vijim të investimit të OSSH për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 28 shtator dhe 1 tetor do të punohet për remontin e linjës 35kV Fier – Patos dhe NST Plasmas. Punimet do të kryhen gjatë intervalit kohor 09;00-15:00.

Pa energji do të mbeten këto zona në Fier:

28 Shtator/09;00-15:00.

Lagjet: Rerëz, Banaj, e Re, 1 Maji, Grizë, Rruga e Transportit, Lagjet: Margëllic, Dukas, Naftëtari, Dukas, 29 Marsi, Griz Kraps, Gjinaqarë, Siqecë, Drenie, Furrë Çeliku Fshatrat, Drenie, Gjinaqarë, Siqecë, Rruzhdie, Patos Fshat, Kasnic, Lalar, Gjorgoz, Nafte, Gjorgoz, Lalar, Kuqar

08:30- 16:30

Cycen, Panahor, Ngracan, Riban, Fiir, Metoh, Aranitas, Kalem.

1 tetor/09;00-15:00.

Drenie, Gjynaqarë, Siqecë, Rruzhdie, Patos Fshat, Kasnicë, Lalar, Naftë, Lagjet: e Re, 1 Maj, Grizê, Rruga e Transportit