Remont në linjën 35kV L30-43 Peshkopi – Fushë Alije, 26 nëntor kufizime energjie në disa zona në Dibër e Kukës

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV L30-43 Peshkopi – Fushë Alije, në datën 26 nëntor gjatë intervalit kohor 10:00-15:00 do të stakohet energjia në këto zona në Peshkopi dhe Kukës:

Peshkopi/Arras, Fushë Çidhen, Lazrej,Mustafë, Fushë Aliaj, Rrethas, Sina e Poshtme dhe e Sipërme,

Bllicë, Kullas, Radomirë, Sllovë, Shumbat

Sllove, Kalisi , Bushtrica, Caja (Z. Kukesit), Zalldardhe, Reç, Lure, Ndershen

Kukës/Tejmollë, Vërri, Arrën, Lajthizë