Remont në NST Delvinë, 9 tetor kufizime energjie në disa zona në Sarandë

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Delvinë, në datën 9 tetor gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Sarandë

Delvinë, Bajkaj, Vanë, Palavli, Vergo, Fush Veri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat, Isak, Kalas, Ballmatat, Rusan, Stjar, Mavropull, Shijan, Karabaxh, Lefterhor, Varfaj