Remont në NST Delvinë dhe në linjën 35kV Bistricë-Delvinë, 28-29 shtator kufizime energjie në disa zona në Sarandë

Në vijim të planit të investimit për fuqizimin e rrjetit të shpërndarjes, në datat 28-29 shtator do të punohet në NST Delvinë dhe në linjën 35kV Bistricë-Delvinë.

Punimet do të kryhen gjatë intervalit kohor 09:00-15:00.

Pa energji do të mbeten këto zona në Sarandë:

28 shtator

Delvinë, Bajkaj, Vane, Palavli, Vergo, Fush Veri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat, Isak, Kalas.

29 shtator

Delvine, Bajkaj, Vane, Palavli, Vergo, Fush Veri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat, Isak, Kalas, Ballmatat, Rusan, Stjar, Mavropull, Shijan, Karabaxh, Lefterhor, Varfaj