Remont në NST Drenovë, 1 mars kufzime energjie në disa zona në Fier

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Drenovë, në.datën 1 mars gjatë intervalit kohor 09:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Fier:

Ish komuna Cakran, Fiderat e Naftës, Drenovë, Lazan, Roms