Remont në Nst Jagodinë, 15 gusht kufizime energjie në disa zona në Fier

Njoftim për abonentët #Roskovec

Për shkak të punimeve ne Nst Jagodinë, ora 13:00-16:00, mbeten pa energji zonat:

Fiderat e Naftes, Lagjet: Kallmi, Verri, Vajkan, Imshte
Fshatra: Jagodin, Suk1, Suk 2, Arabaj, Marinëz, Kuman, Vidhisht, Luar dhe nje pjesë e qytetit Roskovec.
Zharez