Remont në NST Memaliaj, 9 korrik kufizime energjie në disa zona në Tepelenë

Në vijim të planit të masave për mirëmbajtjen e rrjetit për shkak të mbingarkesës, në datën 9 korrik do të kryhen punime në një nga fiderat e NST Memaliaj gjatë intervalit kohor 08:00-12:00. Pa energji do të mbeten këto zona në Tepelenë

Canaj, Danaj, Mukaj, Izvor, Goxhaj, Didaj, Gllavë e Madhe , Gllavë e Vogël, Rabie, Selckë e madhe ,Selckë e Vogël, Komar, Buz, Buz kalemaj, Xhafaj, Dervishaj, Çiçaj, Belikë, Selaj, Sinomataj