Remont në Nst Shkodra 1, kufizime energjie në disa zona në Shkodër

Njoftim për abonentët #Shkodër
Data 20 gusht

Për shkak të punimeve për vendosjen e pajisjeve të reja 20kV në Nst Shkodra 1, me 20 gusht ora 04:00-11:00, do të stakohet energjia për zonat:

Rrethi Shkodër / Bashkia, lagjet: 3 Heronjt,
Skenderbeg, Golem, Dobraç, Ish-Uzina Telave, F.N.SH., Bardhej, Bleran, Mes, Drisht, Domen, Prekal, Kir, Rus, Grudë, Guci, Hot i Ri, Ndërmarrja “Adelchi”, Ish-Kombinati i Drurit, NSHN dhe Spitali.